Poradniki Rodzina

Rodzina dysfunkcyjna – czym jest i jak rozpoznać?

Rodzina dysfunkcyjna - czym jest i jak rozpoznać?

Rodzina dysfunkcyjna – czym jest i jak rozpoznać?

 

Rodzina to ważny element życia każdego człowieka. Stanowi ona ostoję bezpieczeństwa i wsparcia, a przynajmniej powinna, ponieważ nie zawsze tak jest. W niektórych rodzinach mogą pojawiać się pewnie nieodpowiednie zachowania. Zdarza się, że pojęcia rodzina dysfunkcyjna i patologiczna pojawiają się zamiennie, jednak niesłusznie. Każda rodzina patologiczna jest dysfunkcyjną jednak nie każda dysfunkcyjna ma znamiona patologicznej.

 

Cechy rodziny dysfunkcyjnej

W rodzinie dysfunkcyjnej opisuje się problem trwale zaburzonych relacji pomiędzy jej członkami. Wpływa to zdecydowanie na stan psychiczny i fizyczny rodziców oraz dzieci. Patologia dotyczy już najpoważniejszych sytuacji, takich jak narkomania, alkoholizm czy przemoc. Innymi słowy rodzina dysfunkcyjna nie jest w stanie zaspokajać: potrzeb emocjonalnych, bezpieczeństwa, rozwoju i wzrastania jej członków.

 

Do jej charakterystycznych cech zaliczyć można: 

  • istnienie tzw ,,tajemnicy rodzinnej’’,
  • brak ustalonych ról i wzorców zachowań,
  • brak zdrowej komunikacji między członkami – jest ona pełna wrogości i agresji albo powierzchowna,
  • brak warunków do rozwoju, nie ma miejsca na indywidualność,
  • brak przyzwolenia na okazywanie uczuć czy słabości,
  • brak akceptacji dla odmiennych postaw i opinii.

 

Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej

odnosi się do zakazu ufania komukolwiek, ponieważ uważa się, że zaufanie wiąże się z krzywdą. Z tego względu dziecko czuje się ciągle zagrożone, słabe i niepewne. Nie może zaznać poczucia bezpieczeństwa.

Podobne artykuły