odżywki na rzeźbę

Wpływ pogody na zdrowie

Wpływ pogody na zdrowie

Jak do tej pory meteoropatia nie została uznana za chorobę. Osoby dotknięte meteoropatią jest niejednokrotnie bardzo cierpią z powodu zmian zachodzących w pogodzie. Problem ten dotyka bardzo wiele osób, z tym, że meteoropatami są zazwyczaj kobiety, a nie mężczyźni. Meteoropaci