odżywka dla kobiet

Zdrowie psychiczne człowieka

Zdrowie psychiczne człowieka

Termin „zdrowie” jest terminem bardzo szerokim. Najczęściej myśląc „zdrowie” mamy na myśli nasze zdrowie fizyczne lub stan oznaczający brak choroby. Tymczasem pod tym terminem kryje się także nasze zdrowie psychiczne oznaczające stan naszego umysłu. Podobnie jak nasze ciało, także nasz